Mesaj catre deputatul Horia Grama

header

 

În atenția: Domnului Deputat HORIA GRAMA

Președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare

Camera Deputaților

 

 

Subiect: Coaliția România Respiră solicită domnului deputat Horia Grama retragerea publică a amendamentelor depuse la proiectul de modificare a legii 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

Coaliția România Respiră reprezintă cea mai amplă coalizare a eforturilor societății civile în direcția asigurării dreptului fundamental la sănătate al populației din România și este formată în acest moment din peste 250 de organizații medicale, academice, de tineret și protecție a drepturilor copiiilor și a dreptului la sănătate, care susțin propunerea legislativă de modificare a legii 349/2002. Susținerii organizațiilor naționale li s-a adăugat deja, prin scrisori directe către conducerea Camerei Deputaților, susținerea a numeroase organizații internaționale, parte din rețeaua internațională de control a tutunului, creată în conformitate cu tratatele internaționale pe care România le-a ratificat.

 

 

Membrii Coaliției România Respiră au luat cunoștință cu reală surprindere și, mai ales, îngrijorare, de conținutul amendamentelor depuse de catre Dvs la propunerea de modificare a legii 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

 

O analiză completă a acestor propuneri conduce la concluzii alarmante legate de potențialul lor efect și nu dorim să enumerăm decât câteva din ele:

  • vor conduce la agravarea stării de sănătate a populaţiei României. Fumatul pasiv este factor de risc şi de agravare pentru numeroase afecţiuni, mai ales pentru bolile cardiovasculare şi bolile pulmonare, principalele cauze de morbiditate şi mortalitate precoce în România.
  • încalcă flagrant prevederile articolului 8 al Convenţiei Cadru pentru Controlul Tutunului, tratat internaţional ratificat de România în 2005;
  • încalcă flagrant Recomandarea Consiliului Europei din noiembrie 2009 privind mediul fără fum de tutun, care ar fi trebuit să fie implementată până în noiembrie 2012;
  • nu respectă obligaţia statului român de a apăra sănătatea cetăţenilor, încălcând articolele 34 şi 35 din Constituţia României şi articolul 24 al Convenţiei ONU a drepturilor copilului;
  • împiedică adoptarea unei metode cost-eficiente de îmbunătăţire a sănătăţii populaţiei, inclusiv pe termen scurt, şi anume interzicerea totală a fumatului în spaţiile publice închise;
  • degradează grav imaginea corpului medical şi a celui profesoral prin permiterea fumatului şi a comercializării de produse din tutun în unităţile medicale şi în cele de învăţământ;
  • prin permiterea, de facto, a fumatului în toate spaţiile publice închise este afectată considerabil imaginea României în Uniunea Europeană şi în lume, România fiind codașa clasamentelor internaționale privind respectarea recomandărilor de medii fără fum de țigară
  • elimină posibilitatea sancţionării persoanelor juridice care nu respectă prevederile Legii nr. 349/ 2002
  • propun o măsură profund imorală şi jignitoare faţă de persoanele care suferă de boli provocate de inhalarea fumului de tutun: bani contra sănătate!
  • sunt contrare voinţei majorităţii populaţiei. În toate sondajele de opinie şi studiile de cercetare a fumatului realizate după 2011, proporţia celor care sunt de acord cu interzicerea totală a fumatului în spaţiile publice depăşeşte 70%.

 

Dorim în continuare să credem în potențialul tuturor inițiativelor legislative de a fi îmbunătățite prin colaborare directă cu societatea civilă și cu experții în domeniu.

 

Ca atare, ne bazăm pe buna Dvs intenție și pe înțelegerea impactului uriaș negativ al amendamentelor pe care le propuneți asupra stării de sănătate a populației din România și asupra stării de sănătate a generațiilor viitoare.

 

“Sănătatea în toate politicile” este un principiu asumat inclusiv de către coaliția de guvernare pe care o reprezentați și, de altfel, ocrotirea sănătăţii cetăţenilor este şi una din obligațiile asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene!

 

Vă solicităm in mod expres și fără echivoc RETRAGEREA acestor amendamente de la nivelul Comisiei pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților. Vă stăm la dispoziție cu orice date care vă pot argumenta fiecare aspect în conformitate cu prevederile și recomandările internaționale.

 

Cu respect.

 

 

Coaliția România Respiră